עמוד הבית אודות המחבר חמישה חומשי תורהחגים ומועדיםברכות ודיניםמידותתהיליםשונותפרקי אבות ספרים תגובות

מידות

מידות


הוקלט ברשמקול ביתי ללא אמצעיים מקצועיים במהלך שיעור שבועי